Přeskočit na obsah

Dodatky k pravidlům

  Dodatky k pravidlům IFF platné od září 2012

  Písmena u číselného označení dodatku značí jeho eventuální vztah k existujícímu pravidlu ČFbU (IFF): 

  A přidává

  S doplňuje

  M pozměňuje

  C vyrušuje

                  …eventuální existující pravidlo pro klasický florbal

  • 104:1S Pokud hřiště neumožňuje vytýčení prostorů pro střídání podél jedné z dlouhých stran hřiště, mohou být umístěny v rohu hřiště.
  • 201:1M Týmy si nemusí měnit strany během přestávek.
  • 302:1S Počet ohlášených střídání není omezen [stejně tak, jako počet střídání prováděných během hry], ale jen kapitán nebo člen realizačního týmu má právo si ho vyžádat. Střídání vyžádané během přerušení je vykonáno okamžitě, ale pokud rozhodčí usoudí, že by to negativně ovlivnilo situaci soupeře, bude zahájeno až v následujícím přerušení hry.
  • 303:3A Brankář se může pohybovat a chytat nohama, pokud mu fyzický handicap neumožňuje pohybovat se pomocí rukou.
  • 303:4A Brankář má právo obezřetně hrát míč nad úrovní velkých kol vozíku hokejkou, pokud se nachází uvnitř malého brankoviště. Pokud je to považováno za nebezpečné nebo rušivé pro soupeře, brankář je považován za hráče v poli.
  • 401:1M Kalhoty hráčů nemusí být jednotné.
  • 401:5A Během hry musí hráči sedět na vozíku, tzn. jejich zadek se musí dotýkat sedačky vozíku. Vozíky nesmí být v rozporu s pravidly pro bezpečnost při hře. Vozíky musejí být vybaveny chrániči paprsků kol. Opravené kryty musí být schváleny rozhodčími. Opěrka zad a jakékoli další vyčnívající části musí být vypolstrovány, aby při nárazu nedošlo k úrazu. Vozíky musí být vpředu vybaveny kontaktním nárazníkem, ve výšce 11cm od podlahy. Detailní popis v pravidel pro bezpečnost při hře.
  • 403:1C Brankáři je dovoleno používat hokejku. Brankář může hokejku odložit po čas nezbytný k zabránění vstřelení gólu, ke zvednutí míče a dokončení výhozu.
  • 502:5M Při vhazování mohou hráči zaujmout libovolnou pozici vozíku, vždy však musejí být čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště.
  • 503:13A Pokud míč uvízne ve vozíku nebo na hráčově klíně, hra pokračuje vhazováním na nejbližším bodě pro vhazování.

  507 Přstupky vedoucí k volnému úderu

  • 507:2M Pokud hráč v poli nebo brankář dočasně považovaný za hráče v poli zvedne čepel hokejky nad úroveň velkých kol vozíku před zasažením míče, nebo při došvihu po zasažení míče. (904) 
  • 507:3M Hraje-li hráč v poli, nebo snaží-li se hrát míč jakoukoli částí hokejky nad úrovní velkých kol vozíku. (904)
  • 507:21A Hraje-li hráč v poli míč nacházející se pod soupeřovým vozíkem, nebo vloží-li hokejku pod soupeřův vozík. (905)

  605 Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici

  • 605:5M Pokud hráč narazí do protihráče. (909) To zahrnuje naražení projíždějícího protihráče ze strany a za zadu.
  • 605:25A Pokud hraje hráč v poli nebo brankář míč nohou. (912) To neplatí pro brankáře pohybujícího se pomocí nohou.
  • 605:28A Je-li branková situace přerušena nebo je-li zabráněno jejímu vzniku, protože hráč bránícího družstva položil nohy na podlahu. (912) Položením chodidel na podlahu je myšleno, když si hráč pomáhá se zatáčením nebo brzděním vozíku.
  • 605:29A Pokud hráč hraje míč ve výskoku. (916) Za výskok je považováno, pokud zadek zcela ztratí kontakt se sedačkou vozíku.

  613 Přestupky vedoucí k vyloučení do konce zápasu

  • 613:1S Užívá-li hráč vozík v rozporu s pravidly pro bezpečnost při hře.

  generální partner

  ČESKÁ POŠTA