Aktivity

Projekty

Vozíčkářská florbalová liga

Projekt Vozíčkářská florbalová liga je stěžejním projektem sdružení. 

S handicapem mezi mantinely

Mládežnické campy
 

Sdružení pořádá pobytové akce pro děti a mládež. Program je vždy uzpůsoben věkovému rozhraní adolescentů. Mládežnické campy vedou zkušení trenéři a pedagogové. Účastníci si mohou vyzkoušet florbal vozíčkářů pod vedením odborníků z řad ligových hráčů a reprezentantů. Celodenní program je doplňen rehabilitací, masážemi a volnočasovými aktivitami. 

  
  

Ukázkový program

Mezi hlavní cíle sdružení patří rozvoj florbalu vozíčkářůa to mezi co nejšiřší spektrum osob se specifickými potřebami. Sdružení požádá pravidělně akce na kterých informuje o činnosti sdružení, seznamuje případné zájemce s florbalem vozíčkářů. Ti mají následně možnost si florbal vyzkoušet. Jedná se o různé typy akcí:

 • akce pro neziskové organizace, speciální školy, rehabilitační ústavy

  
  
  

 • pro širokou veřejnost (např. festival United of Islands, Karlovarský filmový festival apod.)

Seznamujeme širokou veřejnost se sportovními aktivitami lidí s handicapem. Na našich akcích mohou zdraví lidé využít možnosti vyzkoušet si florbal vozíčkářů. Sdružení prezentují zkušení lektoři, kteří odborně zodpoví na případné dotazy účastníků.

  
  
 

Projet Střílejte na vozíčkáře
Mezinárodní turnaj 2008 Třeboň
Mezinárodní turnaj IWFT 2010 Jablonec nad Nisou

Mezi naše další aktivity patří:

 • podpora sportovní činnosti florbalistů s handicapem
 • získávání finančních prostředků pro sportovní činnost vozíčkářů
 • integrace osob se zdravotním postižením do společnosti
 • pořádání a organizace sportovních, kulturních a společenských akcí
 • sportovní rehabilitace a pořádání rekondičních pobytů
 • informační, osvětová a vzdělávací činnost
 • publikační a vydavatelská činnost
 • spolupráce s ostatními subjekty působícími ve sportu handicapovaných
 • spolupráce s ostatními subjekty působícími v oblasti pomoci vozíčkářům
 • spolupráce s Českou florbalovou unií a sportovními kluby nepostižených
 • spolupráce s univerzitami a dalšími odborníky
 • spolupráce se zahraničními partnery
 • mapování bezbariérových sportovních hal a vhodného ubytování