Přeskočit na obsah

historie

2006 — 2007

První ustanovující valná hromada České federace florbalu vozíčkářů se konala v dubnu 2006 v Třeboni. Do sdružení se zaregistrovalo 64 členů z pěti českých sportovních klubů. Na čtyřleté období byli Valnou hromadou zvoleni členové výkonného výboru sdružení, revizní a kontrolní komise a na období jednoho roku zástupce hráčů. Statutárními orgány sdružení byli zvoleni Petr Alina (prezident ČFFV) a Zbyněk Sýkora (víceprezident ČFFV). Do výkonného výboru sdružení byli zvoleni Lenka Honzátková, Dominik Drahoninský a Jakub Koucký. Do kontrolní a revizní komise byli zvoleni Zdeněk Štálnik, Bohuslav Hůlka a Jana Fesslová. Zástupcem hráčů na období jednoho roku byl zvolen Michal Hájek.

Historickým mezníkem v rozvoji florbalu vozíčkářů byl vstup generálního partnera Fortuna a.s. Díky finanční pomoci této sázkové kanceláře se podařilo podpořit sportovní kluby registrované v České federaci florbalu vozíčkářů o.s., jež organizovaly jednotlivé ligové turnaje Vozíčkářské florbalové Fortuna ligy 2006. Dalšími partnery sdružení se stala firma Europ Assistance s.r.o. a Spinflo s.r.o., která florbal handicapovaných podporuje již řadu let. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. navázala na dlouholetou úzkou spolupráci s Českou florbalovou unií a zejména Filipem Šumanem, který mnohokrát podal florbalu vozíčkářů pomocnou ruku. Díky této spolupráci řídili zápasy vozíčkářské florbalové ligy 2006 profesionální rozhodčí České florbalové unie.

Česká florbalová federace vozíčkářů o.s. zrealizovala v rámci projektu Vozíčkářská florbalová liga šest ligových víkendových kol, které se konaly v Třeboni, Plzni, Praze, Trutnově, Otrokovicích a Ostravě. Dále se podařilo v rámci nově vznikajícího projektu S handicapem mezi mantinely představit florbal na kolech zájemcům z Jižní Moravy. Sdružení ve spolupráci s projektem Kino bez bariér prezentovalo florbal na 41. ročníku mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Slavnostní vyhlášení Vozíčkářské florbalové Fortuna ligy 2006 se konalo 9. prosince v Praze. Pozvání přijali hosté Filip Šuman (prezident ČFbU), Radka Kučírková (místopředsedkyně ČSTPS) a Vladimír Fuchs (zástupce partnera Europ Assistent s.r.o. a zárověň jedna z největších legend českého florbalu). Občanské sdružení Česká federace florbalu vozíčkářů mělo registrováno ve svých řadách ke konci roku 2006 67 členů; z toho 57 vozíčkářů a 10 nepostižených. V roce 2007 by chtěla Česká federace florbalu vozíčkářů usilovat o další zkvalitnění své činnosti. Jedním z předsevzetí do začínající sezóny 2007 byla tvorba nových webových stránek, které by měly sloužit k plné spokojenosti čtenářů a členů sdružení. Doufejme, že se Vám budou líbit a budete se na ně rádi vracet.

2003 — 2005

V roce 2003 se i přes komplikace s registracemi hračů a jednotlivých klubů podařilo uspořádat první mistrovství republiky ve florbalu vozíčkářů. MČR 2003 se se skládalo ze tří kol, hraných v Plzni, Dvoře Králové nad Labem a Praze. Světlo světa spatřily i nové kluby TJ Tatran Střešovice Praha a SKH Meteor Plzeň. Právě plzeňský klub se stal zásluhou předsedy Vlastíka Hahna dobře organizovaným týmem s velkými ambicemi. Florbal se však nadále potýkal se spoustou zásadních problémů a nedostatků především v oblasti zdravotní klasifikace, rozhodčích a pravidel. Díky podpoře ČSTPS a České florbalové unie se ale dařilo proplouvat mezi ledovými krami. Odehrály se dvě sezóny Vozíčkářské florbalové ligy (2003, 2004), v nichž se již pravidelně střetávaly kluby SK AKáda Janské Lázně, TJ Tatran Střešovice Praha, SKH Meteor Plzeň a SKV Praha. V 2003 se do rozvoje florbalu vozíčkářů aktivně zapojil Dominik Drahoninský, který přispěl k postupnému vývoji pravidel florbalu. Stále se však hrálo na malém hrišti o rozměrech 26×16 metrů a pouze se čtyřmi hráči v poli. V roce 2005 se oficiálně začalo hrát podle nových klasifikačních kritérií, která vypracovala dvojice klasifikátorek Lenka Honzátková a Yvetta Uhříčková. V tomto roce také vznikl nový florbalový tým SKV Králové České Budějovice, v jehož čele stál velmi aktivní předseda Zbyněk Sýkora.

Bohužel florbal vozíčkářů znovu čelil zásadním problémům. Tím nezávažnějším problémem bylo financování sportovních aktivit. Vzhledem k trvajícímu sporu Českého svazu tělesně postižených sportovců s Českým paralympijským výborem a narůstající nestabilitě ČSTPS (vše o sporu), byl florbal takřka bez finančních prostředků. STK — sportovní technická komise rozhodla, že pro záchranu florbalu bude nutné založit občanské sdružení, které by díky právní subjektivitě mohlo být podporováno finančními dary. U zrodu občanského sdružení, České federace florbalu vozíčkářů, stáli Petr Alina, Zbyněk Sýkora, Lenka Honzátková, Jan Strcula, Dominik Drahoninský a Jakub Koucký, kteří se setkali v prosinci roku 2005 ke společné schůzi. Celovíkendové setkání zástupců jednotlivých sportovních klubů zodpovědělo mnoho otázek o dalším směřování florbalu vozíčkářů. Byl sestaven přípravný výbor, který byl do první valné hromady sdružení jejím statutárním orgánem.

2001 — 2002

V roce 2001 s konal první exhibiční zápas ve florbalu vozíčkářů, a to v rámci Rektorského dne, který každoročně organizuje pražská FTVS. Zde došlo i ke společné schůzce mezi tehdejším členem výkonného výboru Českého svazu tělesně postižených sportovců Štefanem Dankem, Petrem Alinou, Zdeňkem Krupičkou a Lenkou Honzátkovou; vzájemně se dohodli o vstupu nového sportu do Českého svazu tělesně postižených sportovců. K opravdovému začlenění do ČSTPS však došlo až v roce 2002, po výměně tehdejšího předsedy svazu Libora Šnajdra. Nový výkonný výbor ČSTPS byl našim, tehdy amatérským, aktivitám nakloněn o poznání více. V roce letech 2001 až 2002 se již s určitou pravidelností setkávali hráči Janských Lázní s hráči pražských týmů k oboustrannému měření sil. V tomto období rozvoje vozíčkářského florbalu je nutno vyzdvihnout hráčské schopnosti Zdeňka Krupičky a poděkovat mu za to, že i přes svoji dominanci našel cestu, jak poradit úplným nováčkům. V roce 2002 byla zorganizována tři společná soustředění. Na dubnovém soustředění v Praze se sešlo osm hráčů. Téměř dvojnásobná účast již byla na druhém pražském soustředění, konaném v malé tělocvičně JÚŠ v srpnu. V listopadu 2002 bylo soustředění uspořádáno v Janských Lázních.

Tři hlavní postavy začínajícího českého florbalu na kolech, Petr Alina, Lenka Honzátková a Zdeněk Krupička, plánovali první Mistrovství republiky v roce 2003. Legislativní požadavky Českého svazu tělesně postižených sportovců pro založení nového sportu vyžadovaly nejméně tři sportovní kluby registrované v ČSTPS. Ke konci roku byly podány návrhy na registraci nového klubu SKH Meteor Plzeň , TJ Tatran Střešovice Praha a SK Kontakt Praha.

Sportovní centrum pro zdravotně postižené při Obchodní akademii v Janských Lázních pořádalo v květnu 1999 Sportovní den, kterého se zúčastnili tehdejší studenti Jedličkova ústavu Zdeněk Krupička a Martin Černý, kteří již měli o mnoho více florbalových zkušeností než tehdejší krkonošský tým. Součástí této akce byl i turnaj florbalových týmů z JÚŠ, Jedličkova ústavu Liberec a Obchodní akademie v Janských Lázních. Kromě týmů pořádajícího SC OA byly týmy sestaveny z vozíčkářů i hůře chodících. Aby nedošlo k případnému zranění, rozhodlo se, že se chodící hráči posadí na vozík, a tím budou utvořena vozíčkářská družstva. V rámci Sportovního dne v roce 1999 byl odehrán první zápas vozíčkářských týmů. Jen pro upřesnění: tým JÚŠ Praha porazil Janské Lázně 18 ku 1 a to především díky excelentní technické dovednosti Zdeňka Krupičky.

Setkání hráčů z Prahy a Janských Lázní se stalo určitým mezníkem v rozvoji florbalu vozíčkářů u nás. V roce 2000 pořádal tým SK Akáda Janské Lázně letní soustředění na Kociánce v Brně. Tohoto soustředění se zúčastnili i Zdeněk Krupička spolu s Martinem Černým. Tehdy se hrálo podle převzatých švýcarských pravidel pro vozíčkáře. Hřiště mělo rozměry 26×16 m a hrálo se s krátkými hokejkami (max 85 cm).

V těchto letech pracovala v Dětské léčebně Vesna v Janských Lázních Lenka Honzátková, kterou florbal zaujal hned při její první návštěvě tréninku Akády. Lenka se začala aktivně podílet na rozvoji florbalu vozíčkářů hned po svém odchodu do Prahy, kde začala pracovat v Centru Paraple. Díky její píli a obětavosti vznikl v Praze další florbalový tým vozíčkářů.

1996 — 2000

Myšlenka na založení sportovního klubu pro handicapované v Janských Lázních se zrodila v lednu roku 1996; hlavní iniciátorkou byla Mgr. Kateřina Dušková. V dubnu vzniklý sportovní klub SK Akáda Obchodní akademie pro tělesně postižené v Janských Lázních byl zaregistrován pod Českým svazem tělesně postižených sportovců. Ihned po jeho vzniku začali trenéři připravovat první sportovní a volnočasové aktivity. Každý měl tehdy na výběr z mnoha již existujících a dobře organizovaných sportů v ČSTPS. Ke vzniku florbalových oddílů, které postupně vznikaly při SK Akáda přispěla spolupráce Petra Aliny s Ing. Jaroslavem Marksem a Martinem Erikssonem, kteří v té době byli trenéry české florbalové reprezentace a v Janských Lázních spřádali taktické plány na vzájemná mezinárodní utkání. Martin Eriksson, v Čechách žijící Švéd, tehdy vysvětlil několika zájemcům z řad studentů, co to vlastně ten florbal je. Tito nadšeni touto hrou založili tým chodících handicapovaných hráčů a začali pod vedením Petra Aliny pilně trénovat. Jejich snažení vyvrcholilo v roce 2001, kdy přivezli bronzové medaile z mezinárodního turnaje ve Švýcarsku. Tréninkům chodících hráčů často přihlíželi vozíčkáři a chtěli si hru také vyzkoušet; tak vznikla myšlenka založit tým florbalu vozíčkářů. Mezi prvními janskolázeňskými hráči byli Kateřina Grusová, Pavel Matěcha, Pavel Dvořák, Pavel Kučera a Miroslav Podzimek.

generální partner