Přeskočit na obsah

COVID pravidla pro pořádání ligových turnajů v roce 2022

  Ahoj, přátelé, 

  předně bychom rádi upozornili, že zdraví nás všech je prioritou, a proto jsou za Český Paraflorbal podmínky 

  stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR doplněny o doporučující body Českého Paraflorbalu.

  Věříme, že striktní dodržení následujících podmínek nám umožní odehrát kvalitní sportovní utkání se zachováním vysokého stupně bezpečnosti.

  1) Striktní výklad Mimořádného opatření MZDR ČR zde dne 20. 11. 2021 platného od 22. 11. 2021 (dále jen „MO“)

  – z opatření vyplývají následující podmínky účasti na ligovém kole v Mostě – primárně vztaženo k čl. I odst. 14 MO a k čl. I odst. 17 MO

  – v příloze zestručnělé znění MO s doplňujícími komentáři advokáta České unie sportu JUDr. Daniel Viduny.

        – obecně NESMÍ být vpuštěna osoba vykazující příznaky Covid

        – pokud je pro nějakého člena níže doplněna podmínka RT-PCR testu, je jeho platnost 7 dní – bod d) odst. 14 MO

        – osoba pod 12 let není v tomto ohledu limitována – řešíme níže v Doporučení

        – osoba 12 až 17 let včetně MUSÍ doložit negativní RT-PCR test ne starší 7 dní – bod a) i) odst. 17 MO

        – osoba ve věku 18+ MUSÍ doložit jednu z následujících možností – zde zjednodušené názvosloví, detail v dokumentu

            – je „plnotučně“ očkována – MUSÍ prokázat očkování – bod b) odst. 17 MO

            – je v „ochranném časovém pásmu“ 180 dní od prodělání Covid – MUSÍ prokázat prodělání Covid + negativní RT-PCR test ne starší 7 dní – bod c) odst. 17 MO

            – je „rozočkována“ – MUSÍ prokázat rozočkování + negativní RT-PCR test ne starší 7 dní – bod a) iii) odst. 17 MO

            – má doložitelnou kontraindikaci k očkování – MUSÍ prokázat kontraindikaci + negativní RT-PCR test ne starší 7 dní – bod a) ii) odst. 17 MO

  – výčet by měl obsahovat všechny možnosti a každý účastník by se měl umět zařadit – případně řešme s předstihem

  2) Doporučení Českého Paraflorbalu

  – DOPORUČUJEME, aby se všichni účastníci nechali otestovat RT-PCR testem ideálně ve středu či čtvrtek před nadcházejícím turnajem

  – DOPORUČUJEME, aby se akce neúčastnili členové ve věku pod 12 let a pokud se účastnit budou, tak aby i tito prošli RT-PCR testem

  – doporučujeme v rámci haly a i mimo ní dodržování všech obecně známých hygienických opatření

        – v hale bude dostatek desinfekčních míst

        – při pohybu v hale nošení ochranného prostředku dýchacích cest

        – v hale bude zajištěna šatna pro každý tým samostatně

        – v hale doporučujeme mimo svá utkání (jako divák) zdržovat se v horní části hlediště, tedy mimo palubovku

  Ke kontrole dodržování určených pravidel dle MO a také k zaznamenání dalších údajů směrem k Doporučení ČPF bude v hale určena osoba.

  Prosíme vás všechny nyní o zaslání jmenného seznamu všech vašich účastníků, a to nejpozději do čtvrtka před nadcházejícím turnajem na email: marik@paraflorbal.cz

  Ulehčí nám to organizaci při kontrolách v hale.

  Děkujeme a doufáme, že náš společný zodpovědný přístup povede k zajištění naprosté bezpečnosti při ligovém kole.

  ČESKÝ PARAFLORBAL

  Vláďa Mařík a Zbyněk Sýkora

  generální partner