Mezinárodní rozvoj se rozjíždí na plné obrátky

Od založení Mezinárodního výboru florbalu vozíčkářů (ICWF) uplynul přesně jeden měsíc. Co se od té doby událo? Výboru se podařilo prohloubit spolupráci s Mezinárodní florbalovou federací (IFF) a aktualizovat informace v sekci Parafloorball na webu IFF. Poděkování především patří sekretářce IFF Meritě Brunn. Právě zásluhou IFF se nám podařilo navázat kontakt s Hwang Joo Kim z Korei. Kim se stal kontaktní osobou pro Asii. Mimo své aktivity v Korejské florbalové federaci je Kim členem AOFC (Asian and Oceanian Floorball Confederation), která sdružuje 13 zemí Asie a Oceánie. Pokud se podaří založení týmu vozíčkářského florbalu v Korei mohla by to být i motivace pro další země. 

Další novinkou je upgrade webu ICWF www.wheelchairfloorball.org a jeho postupná aktualizace. Velmi dobrá spolupráce se také rýsuje s Kanadou a USA. Za týden se bude konat schůzka ICWF v Hannoveru při příležitosti konání mezinárodního turnaje. Z plánované Agendy lze vyčíst, že se bude jednat o stanovaní minimálního handicapu a přesné definice „kdo může hrát florbal vozíčkářů a kdo nikoliv“. Určení těchto kritérií i pro mezinárodní turnaje pod patronací ICWF. Na schůzi bude sestaven kalendář akcí pro rok 2013, bude navržen postup a sestaven oficiální dopis se žádostí o přijetí do IWAS. Za ICWF Petr Alina – předseda

file icon pdf Zápis z ustanovující schůze ICWF – 10.8.2012 – Praha