Odborné komise

Komise rozhodčích

Mgr. David Růžička 

Mobil: + 420 724 520 940 

Email: ruzicka.cz(at)gmail.com 

  

Komise pro bezpečnost při hře 

Zbyněk Sýkora 

Nobil: + 420 777 593 182 

Email: zbyneksykora(at)seznam.cz 

František Šindelář 

Email: fandi11(at)seznam.cz 

Pracovní náplní této komise, která vznikla na sklonku roku 2007 je stanovit zásadní bezpečnostní prvky, které by měl každý hráč splnit. Jedná se především o technické parametry vozíku /stupačky, kryty kol, nedovolené doplňky apod /. Cílem této komise je do roku 2010 stanovit zásady bezpečnosti při hře. 

Klasifikační komise 

Mgr. Lenka Honzátková

Email: Lhonzatkova (at) seznam.cz

V letech 2003 – 2009 byla stanovena zdravotní klasifikace každého hráče. Podle této klasifikace byl hráči přidělen počet bodů v rozmezí od 1 do 6. Celkový počet bodů pro hráče jednoho týmu na hrací ploše byl stanoven dvacetibodovou hranicí, která nesměla být přesažena. Velké poděkování patří především Lence Honzátkové, která v začátcích podporována Yvettou Uhříčkovou usilovně pracovaly na vývoji klasifikace florbalu vozíčkářů a podílely se na přípravách Klasifikačního řádu. Bohužel z nedostatku zájmu nových klasifikátorů byla na podzim roku 2009 zdravotní klasifikace pozastavena. Byl ustanoven pouze minimální handicap hráče. I nadále platí, že na hrací ploše nemohou být spolu dva zcela zdraví hráči. Je povolen maximální počet dvou hráčů, kteří mají uznaný minimální handicap a nebo jeden zdravý hráč a hráč s minimálním handicapem. Minimální handicap musí být přidělen pouze fundovaným klasifikátorem. Žadatel o přiznání minimálního handicapu musí předložit kompletní lekařskou dokumentaci. Za minimální handicap jsou uznány vrozené či získané handicapy, které nedovolují sportovci začlenění do jakékoliv soutěže ligy zdravých. Minimální handicap by měl být zřetelně viditelný ačkoliv je to u různých progresivní neuropatických forem onemocnění mnohdy složité. Na přiznání minimálního handicapu se bere zřetel také na celkovou koordinaci pohybu, stabilitě, unavitelnosti při zátěži u progresivních a skrytých onemocnění. (příkladem minimálního handicapu je například dědičná progresivní neuropatie CMT).