Přeskočit na obsah

Odborné komise

  Komise rozhodčích

  Mgr. David Růžička 

  Mobil: + 420 724 520 940 

  Email: ruzicka.cz(at)gmail.com 

    

  Komise pro bezpečnost při hře 

  Zbyněk Sýkora 

  Nobil: + 420 777 593 182 

  Email: zbyneksykora(at)seznam.cz 

  František Šindelář 

  Email: fandi11(at)seznam.cz 

  Pracovní náplní této komise, která vznikla na sklonku roku 2007 je stanovit zásadní bezpečnostní prvky, které by měl každý hráč splnit. Jedná se především o technické parametry vozíku /stupačky, kryty kol, nedovolené doplňky apod /. Cílem této komise je do roku 2010 stanovit zásady bezpečnosti při hře. 

  Klasifikační komise 

  Mgr. Lenka Honzátková

  Email: Lhonzatkova (at) seznam.cz

  V letech 2003 – 2009 byla stanovena zdravotní klasifikace každého hráče. Podle této klasifikace byl hráči přidělen počet bodů v rozmezí od 1 do 6. Celkový počet bodů pro hráče jednoho týmu na hrací ploše byl stanoven dvacetibodovou hranicí, která nesměla být přesažena. Velké poděkování patří především Lence Honzátkové, která v začátcích podporována Yvettou Uhříčkovou usilovně pracovaly na vývoji klasifikace florbalu vozíčkářů a podílely se na přípravách Klasifikačního řádu. Bohužel z nedostatku zájmu nových klasifikátorů byla na podzim roku 2009 zdravotní klasifikace pozastavena. Byl ustanoven pouze minimální handicap hráče. I nadále platí, že na hrací ploše nemohou být spolu dva zcela zdraví hráči. Je povolen maximální počet dvou hráčů, kteří mají uznaný minimální handicap a nebo jeden zdravý hráč a hráč s minimálním handicapem. Minimální handicap musí být přidělen pouze fundovaným klasifikátorem. Žadatel o přiznání minimálního handicapu musí předložit kompletní lekařskou dokumentaci. Za minimální handicap jsou uznány vrozené či získané handicapy, které nedovolují sportovci začlenění do jakékoliv soutěže ligy zdravých. Minimální handicap by měl být zřetelně viditelný ačkoliv je to u různých progresivní neuropatických forem onemocnění mnohdy složité. Na přiznání minimálního handicapu se bere zřetel také na celkovou koordinaci pohybu, stabilitě, unavitelnosti při zátěži u progresivních a skrytých onemocnění. (příkladem minimálního handicapu je například dědičná progresivní neuropatie CMT).

  generální partner