Přeskočit na obsah

paraflorbal

Florbal vozíčkářů je atraktivní, technická a především kolektivní hra, která umožňuje převážně mladým handicapovaným lidem plné začlenění do hráčského kolektivu a následně i do společnosti. Florbal vozíčkářů je ojedinělý tím, že hráčská družstva mohou být smíšená; společně mohou hrát muži i ženy. Florbal vozíčkářů je také vhodným doplňkovým sportem pro mnohé úspěšné sportovce a paralympioniky. Příkladem jsou Martin Němec – atletika vozíčkářů, Zdeněk Krupička – sledge hokej,  Miroslav Šperk – alpské lyžování (monoski), David Drahonínský – lukostřelba a další.

PRINCIP

Hra florbal je založena na stejném principu jako všechny sporty. Podat dokonalý výkon, získat větší počet bodů — gólů a porazit soupeřův tým. Florbal je kolektivním sportem, ale záleží na výkonu každého jednotlivce, aby mohlo uspět celé družstvo. Hraje se na branky (góly). Vítězství je výsledkem více dílčích činností — rychlá reakce, umění manipulace s míčkem, taktické myšlení, atd.

Ve florbalu vozíčkářů hrají proti sobě dvě družstva, vítězí to, které nastřílí více branek, čímž se florbal řadí mezi hry brankové. Hraje systémem pět hráčů v poli a brankář. Hrací plocha má rozměry 40 m x 20 m (délka x šířka ). Hrací čas je 3 x 20 minut. Česká florbalová liga se hraje 3 x 15 minut.

Zápasy rozhodují vždy dva rozhodčí s rovnocenným právem rozhodováním. Rozhodčí jsou delegování Českou florbalovou unií a vlastní licenci rozhodčího. Florbal se hraje v halách. Hřiště je ohraničeno mantinely 50 cm vysokými. Hokejky a míčky jsou vyrobeny z plastových materiálů. Ve florbalu je zakázán tvrdý kontakt s protihráčem: sekání, hákování, nadzvedávání hokejky, držení a úmyslné narážení do soupeřova vozíku. Florbal vozíčkářů má zcela stejná pravidla jako u florbalu nehendicapovaných až na pár dodatků (hraní pod vozíkem, brankář může hrát s hokejou, výška hraní vysoké hokejky apod.) viz. Dodatky pravidel.

SPORTOVNÍ VYBAVENÍ

Sportovní vozík je součástí hry, stejně jako florbalová hůl. V české lize jako jediné na světě jsou od roku 2010 dodržována bezpečnostní pravidla, která předcházejí vzniku úrazu při střetu vozíků apod. Ke hře se požívají různé sportovní vozíky od různých výrobců. Převažeje typ sportovních vozíků, které jsou určeny pro basketbal vozíčkářů, ale používají se i vozíky na tenis. Novinkou je florbalový speciál od firmy RKG, který je ojedinělým vozíkem určeným přímo pro florbal.

CHARAKTERISTIKA OSOB S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM

Na základě somatopedického onemocnění dochází k zásadním změnám v duševním vývoji lidské osobnosti. Nevytváří se ale nové vlastnosti nebo změny osobnosti, protože každé porušení normálního tělesného stavu znamená především zvláštní životní situaci, která činí zvláště u mládeže vývojové podmínky složitějšími a náročnějšími.

Tělesné postižení bývá spojeno s mimořádnou dráždivostí nervového systému a je běžné, že se postižení sami sebou více zaobírají a pociťují více těžkostí. Často se postižení projevuje ztrátou sebedůvěry, ztrátou zájmu o seberealizaci, ztrátou zájmu o svět a dění kolem sebe. Cíle postupně klesají a postižení často upadají do depresí , které mnohdy vedou až ke krizím. Má-li však člověk motivaci, má snahu se něčemu přibližovat nebo něčeho dosáhnout. Síla záměrnosti a tendence roste s blížícím se cílem. Proto si lidé určují vlivem svého okolí cíle úměrné a toto určování je závislé na minulé zkušenosti.

Jednou ze skupin specificky těžce postižených jsou osoby s trvalým ochrnutím dolních nebo horních končetin, tj. lidé odkázáni na život v invalidním vozíku . Tito jedinci trpí všeobecnou ztrátou volního ovládání svalstva dolních končetin, trupu a někdy i horních končetin.

Příčinami poruch neuromuskulárních funkcí jsou jednak některá onemocnění ( mozková obrna, roztroušená skleróza, svalová dystrofie atd.) a jednak úrazová poranění centrálního nervového systému, tj. mozku a míchy.

Hlavními příčinami postižení jsou dopravní nehody, pracovní úrazy a jiné úrazy způsobené například skokem do vody nebo pádem z výšky a jiné.

generální partner