Přeskočit na obsah

Znáte pravidla svého sportu? Aktualizovaná verze pravidel.

  Dodatky k pravidlům IFF platné od září 2012 

  Písmena u číselného označení dodatku značí jeho eventuální vztah k existujícímu pravidlu ČFbU (IFF):

  A přidává          
  S doplňuje     
  M pozměňuje     
  C vyrušuje     
  …eventuální existující pravidlo pro florbal zdravých

  104:1S      Pokud hřiště neumožňuje umístit prostory pro střídání podél jedné z dlouhých stran hřiště, mohou být umístěny v rohu hřiště.

  201:1M     Týmy si nemusí měnit strany během přestávek.

  302:1S      Počet ohlášených střídání není omezen [stejně tak, jako počet střídání prováděných během hry], ale jen kapitán nebo člen realizačního týmu má právo si ho vyžádat. Střídání vyžádané během přerušení je vykonáno okamžitě, ale pokud rozhodčí usoudí, že by to negativně ovlivnilo situaci soupeře, bude zahájen až v následujícím přerušení hry.

  303:3A      Brankář se může pohybovat a chytat nohama, pokud mu fyzický handicap neumožňuje pohybovat se pomocí rukou.

  303:4A      Brankář má právo obezřetně hrát míč nad úrovní velkých kol hokejkou, pokud se nachází uvnitř malého brankoviště.
  Pokud je to považováno za nebezpečné nebo rušivé pro soupeře, brankář je považován za hráče v poli.
  (Nové pravidlo ze setkání v Bredě 2011)

  401:1M     Kalhoty hráčů nemusí být jednotné..

  401:5A     Během hry musí hráči sedět na vozíku, tzn. jejich zadek se musí dotýkat sedačky vozíku. Vozíky musí být schváleny Komisí pro bezpečnost při hře.
  Všichni hráči musí vybavit své vozíky kryty kol. Opravené kryty musí být schváleny rozhodčími. Opěrka zad a jakékoli další vyčnívající části musí být vycpány, aby při nárazu nedošlo k úrazu. Vozíky musí být vpředu vybaveny nárazníkem, ve výšce 11cm od podlahy.

  403:1C      Brankáři je dovoleno používat hokejku.
  Brankář může hokejku odložit po čas nezbytný ke zvednutí
  míče a dokončení výhozu.

  502:5M     Při vhazování mohou hráči zaujmout libovolnou pozici vozíku,
  vždy však čelem ke krátké straně soupeřovy poloviny hřiště.

  503:13A    Pokud míč uvízne ve vozíku nebo na hráčově klíně, hra pokračujě
  vhazováním na nejbližším bodě pro vhazování.


  507          Přstupky vedoucí k volnému úderu


  507:2M
       Pokud hráč v poli nebo brankář dočasně považovaný za hráče v poli zvedne čepel hokejky na úroveň velkých kol vozíku pře zasažením míče, nebo při došvihu po zasažení míče. (904)

  507:3M       Hraje-li hráč v poli, nebo snaží-li se hrát míč jakoukoli částí hokejky nad úrovní velkých kol vozíku. (904)

  507:21A    Hraje-li hráč v poli míč nacházející se pod soupeřovým vozíkem, nebo vloží-li hokejku pod soupeřův vozík. (905)

   


  605          Přestupky vedoucí k dvouminutovému vyloučení na trestnou lavici

  605:5M     Pokud hráč narazí nebo podrazí protihráče. (909)
  To zahrnuje naražení projíždějícího protihráče ze strany.

  605:25A    Pokud hraje hráč v poli nebo brankář míč nohou. (912)
  To neplatí pro brankáře pohybujícího se pomocí nohou.

  605:28A    Je-li branková situace přerušena nebo je-li zabráněno jejímu vzniku, protože hráč bránícího se družstva položil nohy na podlahu. (912)
  Položení nohou na podlahu zahrnuje když si hráč nohama pomáhá se zatáčením nebo bržděním vozíku.

  605:29A    Pokud hráč hraje míč ve výskoku. (916)

  Za výskok je považováno, pokud zadek zcela ztratí kontakt se sedačkou vozíku.¨

   

  613          Přestupky vedoucí k vyloučení do konce zápasu 1

  613:1S      Užívá-li hráč neschválený vozík.

  Scháleno: 11.9.2012,  Mgr. David Růžička – předseda komise rozhodčích při ČFFV a ICWF 

  Fotoilustrace základních dodatků k pravidlům ČFbU (IFF)

   

   

  Všichni účastníci hry musí sedět na vozíku, to znamená, že zadní část těla (hýždě) se musí dotýkat sedadla.


   


   
  Brankáři, kterým nedovoluje tělesný handicap držet hokejku. smějí hrát míček mimo velké brankoviště nohou.



  Brankář se může pohybovat pomocí nohou a chytat jimi, pokud mu tělesný handicap nedovoluje pohybovat se rukama. 


     

  Brankář může používat hokejku a položit ji když chce zvednout míč. 


  Každý hráč se během hry musí pohybovat na vozíku. Vozík se počítá jako výstroj hráče. Vozík musí být schválen „Komisí pro bezpečnost při hře“ a mít příslušné schválení a označení ke hře.
   


  Střídání hráčů je možné za hry. Při nahlášeném střídání rozhodčí použijí trojitý signál a zastaví čas. Hlášené střídání se hlásí rozhodčímu a může ho provést pouze trenér nebo kapitán týmu. Rozhodčí určí zda jde o úmyslné zdržování nebo ne a povolí střídání se zastavením času.

   

  Hráči jednoho týmu nemusí mít jednotné kalhoty.


     

   

  Pokud míč uvízne ve vozíku a nebo na hráčově klíně, vhazuje se v nejblžším bodě střetnutí.

  Účastník hry nesmí hrát balón pod soupeřovým vozíkem. Toto pravidlo neplatí pro hru pod spoluhráčovým vozíkem.

   

   

  Zvedne-li hráč nebo brankář čepel hokejky nad úroveň výšky velkých kol vozíku v nápřahu vzad před zasažením míče, nebo při došvihu vpřed po zasažení míče. To platí i pro falešné střely. Vysoký došvih je dovolen, není-li jiný hráč v těsné blízkosti a nehrozí-li nebezpečí zranění. 

  Hraje-li hráč či brankář, nebo snaží-li se hrát jakoukoliv částí hokejky nad úroveň výšky velkých kol vozíku.

  Hráč nesmí vložit svou hokejku pod soupeřův vozík.

   

   

  Hráč v poli nesmí hrát míček nohou. Toto neplatí pro brankáře pohybující se pomocí nohou. 

   

  Hráč v poli nesmí dát nohy na podlahu v situaci kdy by to ovlivnilo hru, například při výstřelu, či pomáhat řízení či zastavení vozíku. (pravidlo 605)

  Vyskočí-li hráč za úmyslem zastavit míč. Za výskok se považuje stav, kdy hráč nemá zadní sedací část těla (hýždě) na sedačce vozíku.

  Narazí-li hráč do protihráče za nábojem zadního kola.

   



  Hra v brankovišti, hráč může hrát v malé brankovišti pouze hokejkou.
  .

  Detail – nedovolené hra v brankovišti, čára je součást brankoviště. 

  Vypadnutí z vozíku – platný gól – nedovolené hraní bez vozíku 

   

  generální partner