Technická ustanovení

1. Všichni hráči musí vybavit své vozíky kryty kol. Opravené kryty kol ke hře zkontroluje a schválí rozhodčí či komise pro bezpečnost při hře.

2. Zadní opěrka vozíku musí být vycpána, aby při nárazu nedošlo k úrazu. Toto pravidlo platí i pro jinou část vozíku, která vyčnívá.

3. Nárazník (stupačka, radlice) vozíku musí být ve výšce 11 cm od podlahy (toto neplatí pro brankáře, kteří využívají k pohybu nohy). Vozíky se třemi koly musí být vybaveny nárazníkem vpředu. Smyslem celého pravidla je, aby se vozíky při kontaktu potkaly v jednom místě a nedošlo k zaklínění či zranění.

4. Zadní opěrné kolečko nesmí „vyčuhovat“ za zadní kola. Toto pravidlo neplatí pro florbalový speciál „klekačku“, kde má vozík jiné těžiště a není technicky možné toto ošetřit.

5. Hráči, kteří mají amputaci jedné z končetin, nesmí „vlát“ nohavice či rukáv. Vždy musí být vše přesně tak, aby nemohlo dojít k „zamotání“ a následnému úrazu.

Závěrečná ustanovení:

a) Při nástupu před zápasem je každý vozík zkontrolován rozhodčím či komisí pro bezpečnost při hře.

b) Jakýkoli hráč nedodržující tato pravidla nemůže nastoupit k zápasu. Za úmyslné nedodržení a nastoupení do zápasu může být zápas až kontumován v neprospěch týmu provinilého hráče.

c) Tato pravidla neplatí pro brankařské vozíky, které mají výjimku do 01. 09. 2012.

Zbyněk Sýkora – člen Komise pro bezpečnost při hře

1.    Zadní opěrka vozíku musí být vycpána, aby při nárazu nedošlo k úrazu. Toto pravidlo platí i pro jinou část vozíku, která vyčnívá.