Třetí kolo PFL 2021/22 tentokrát v Kutné Hoře

Paraflorbalová liga 2021/202 má za sebou odehrané dvě kola. Na čele se zatím usídlili budějovičtí FBC Štíři následovaní pražským Tatranem Střešovice. Za měsíc nás čekají Vánoce a krátká pauza. Třetí kolo tak nabízí zajímavou zápletku. Původně se mělo hrát v tradičním termínu v Českých Budějovicích, ale kvůli kolizi termínu muselo být přesunuto do Kutné Hory.

Na týmy čeká 5 zápasů v sobotu a 5 zápasů v neděli.

Pořadatelem 3. kola je FBC Štíři České Budějovice

HLAVNÍ POŘADATEL

Zbyněk Sýkora, Jan Herman
mobil: +420 731 742 463
email: herman@paraflorbal.cz

hala: Sportovní hala Klimeška
adresa: Čáslavská 274, Kutná Hora, 284 01

web: sportovnihala.kutnahora.cz

termín: 4. – 5. 12. 2021

termín pro přihlášky: 2. 12. 2021

STRAVA
Obědy zajištěny v restauraci přímo na hale. Strava je zdarma.

ROZPIS ZÁPASŮ

najdete také v sekcích Ke Stažení a také Liga

ROZHODČÍ
delegováni ČPF

!!! COVID -19 PODMÍNKY ÚČASTI HRÁČŮ !!!

předně bychom rádi upozornili, že zdraví nás všech je prioritou, a proto jsou za Český Paraflorbal podmínky  stanovené Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR doplněny o doporučující body Českého Paraflorbalu.

Věříme, že striktní dodržení následujících podmínek nám umožní odehrát kvalitní sportovní utkání se zachováním vysokého stupně bezpečnosti.

1) Striktní výklad Mimořádného opatření MZDR ČR zde dne 20. 11. 2021 platného od 22. 11. 2021 (dále jen „MO“)

– z opatření vyplývají následující podmínky účasti na ligovém kole v KH – primárně vztaženo k čl. I odst. 14 MO a k čl. I odst. 17 MO

      – obecně NESMÍ být vpuštěna osoba vykazující příznaky Covid

      – pokud je pro nějakého člena níže doplněna podmínka RT-PCR testu, je jeho platnost 7 dní – bod d) odst. 14 MO

      – osoba pod 12 let není v tomto ohledu limitována – řešíme níže v Doporučení

      – osoba 12 až 17 let včetně MUSÍ doložit negativní RT-PCR test ne starší 7 dní – bod a) i) odst. 17 MO

      – osoba ve věku 18+ MUSÍ doložit jednu z následujících možností – zde zjednodušené názvosloví, detail v dokumentu

          – je „plnotučně“ očkována – MUSÍ prokázat očkování – bod b) odst. 17 MO

          – je v „ochranném časovém pásmu“ 180 dní od prodělání Covid – MUSÍ prokázat prodělání Covid + negativní RT-PCR test ne starší 7 dní – bod c) odst. 17 MO

          – je „rozočkována“ – MUSÍ prokázat rozočkování + negativní RT-PCR test ne starší 7 dní – bod a) iii) odst. 17 MO

          – má doložitelnou kontraindikaci k očkování – MUSÍ prokázat kontraindikaci + negativní RT-PCR test ne starší 7 dní – bod a) ii) odst. 17 MO

– výčet by měl obsahovat všechny možnosti a každý účastník by se měl umět zařadit – případně řešme s předstihem

2) Doporučení Českého Paraflorbalu

– DOPORUČUJEME, aby se všichni účastníci nechali otestovat RT-PCR testem ideálně ve středu či čtvrtek, tedy 1. 12. 2021 nebo 2. 12. 2021

– DOPORUČUJEME, aby se akce neúčastnili členové ve věku pod 12 let a pokud se účastnit budou, tak aby i tito prošli RT-PCR testem

– doporučujeme v rámci haly a i mimo ní dodržování všech obecně známých hygienických opatření

      – v hale bude dostatek desinfekčních míst

      – při pohybu v hale nošení ochranného prostředku dýchacích cest

      – v hale bude zajištěna šatna pro každý tým samostatně

      – v hale doporučujeme mimo svá utkání (jako divák) zdržovat se v horní části hlediště, tedy mimo palubovku

Ke kontrole dodržování určených pravidel dle MO a také k zaznamenání dalších údajů směrem k Doporučení ČPF bude v hale určena osoba.

Prosíme vás všechny nyní o zaslání jmenného seznamu všech vašich účastníků, a to nejpozději do čtvrtka 2. 12. 2021 na email: marik@paraflorbal.cz

Ulehčí nám to organizaci při kontrolách v hale.

Děkujeme a doufáme, že náš společný zodpovědný přístup povede k zajištění naprosté bezpečnosti při ligovém kole

Štítky: