Přeskočit na obsah

Volební Valná hromada sdružení

  {jcomments off}Vážení členové sdružení,

  jak již bylo avizováno vedoucím týmů v září, Valná hromada sdružení se bude konat v sobotu 15. listopadu 2014 v aule Obchodní akademie, obchodní školy a praktické školy Olgy Havlové v Janských Lázních od 9. hodin. Program VH a souvisejí dokumenty budou zaslány vedoucím týmů a zveřejněny na webu sdružení. Valná hromada je usnášeníschopná pouze za předpokladu nadpoloviční účasti členů sdružení. Na základě této podmínky zveme do Janských Lázních i členy týmů, kteří se třetího ligového kola neúčastní. Vzhledem k tomu, že ligové kolo začíná v sobotu 15.11. ve 13 hodin, náklady na ubytování účastníků VH (jedná se o ubytování ze 14.na 15.11.) bude hradit ČFFV. 

  Těším se na Vaši účast

  Petr Alina
  předseda sdružení

  generální partner