Přeskočit na obsah

Vozíčkářská florbalová liga

    Vozíčkářská florbalová iga, se hraje z pověření České federace florbalu vozíčkářů, Českého svazu tělesně postižených sportovců a pod záštitou České florbalové unie. Vozíčkářská florbalová liga je souhrn jednotlivých ligových kol, která pořádají jednotlivé sportovní kluby sdružené v České federaci florbalu vozíčkářů. Od roku 2006 do roku 2011 byla generálním partnerem Vozíčkářské florbalové ligy společnost FORTUNA. Díky této podpoře jsme mohli finančně pokrýt  náklady na pořádání jednotlivých ligových kol a to především pronájmy bezbariérových sportovišť, dopravu mantinelů, platby rozhodčím a další výdaje spojené s organizací ligy. V roce 2012 vzešel v platnost nový loterijní zákon, který zněmožnuje financování neziskových subjektů v rámci tzv. VPČ. Bohužel jsme díky tomuto zákonu přišly o veškerou podporu od společnosti Fortuna a.s. V současné době hledáme generálního a hlavního partnera Vozíčkářské florbalové ligy.

    Díky nevyřešenému sporu mezi Českým svazem tělesně postižených sportovců s Českým paralympijským výborem je pro zcela nemožné žádat jakoukoliv podporu od MŠMT a ČPV. Český svaz tělesně postižených je naší střešní organizací, která není k září roku 2012 financované s rozpočtu MŠMT a ČPV. Florbal vozíčkářů je od roku 2005 bez jakékoliv státní podpory, kterou mají běžně ostatní sporty zdravotně postižených, mimo těch kteří jsou členy ČSTPS. Podrobné informace o sedmiletém sporu naleznete na webových stránkách www.cstps.cz

     

    generální partner